فرم رسیدگی به شکایات سهام عدالت

* نام
* نام خانوادگي
* كدملي
وضعيت سهام عدالت يزد
* لطفا شكايت خود را به طور كامل و باذكر نكات مهم دركادر زير وارد كنيد:
 
امتیاز دهی
 
 

^