نام زیرپورتال : یزد
محمد دهقان
1392/10/25 چهارشنبه   محمد دهقان منشادی
 
سمت  معاونت اقتصادی
نشاني  یزد - میدان امام حسین(ع) بلوار حمیدیا - اداره کل امور اقتصادی و دارایی - معاونت اقتصادی
تلفن محل كار  035-36230009
دورنگار  035-36230009
 
 
 
 
 

سوابق  تحصیلی:

 1. کارشناسی علوم اقتصادی از دانشگاه تهران
 2. کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه تهران
 3. دانشجوی دوره دکتری علوم اقتصادی دانشگاه شیراز
 4. جزو ده نفر اول ورودي هاي 82 در دوره کارشناسی اقتصاد دانشگاه تهران.
 5. کسب رتبه 6 در کنکور کارشناسی ارشد سال 86
 6. دارنده رتبه سوم المپیاد دانشجویی رشته اقتصاد سال 86 و عضو بنیاد ملی نخبگان جمهوري اسلامی ایران.
 7. جزو 5 نفر اول ورودي هاي 86 در دوره کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران.
 8. آزمون جامع دکتری ، 1393
 9. پذیرش در آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال 1395 در رشته سرمایه گذاری، پولی و اعتباری.


سوابق کاری:

 1. کارشناس پژوهشی
 2. کارشناس اقتصادی 
 3. رئیس گروه سرمایه گذاری
 4. معاون اقتصادی و مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان یزد

دوره های آموزشی منتخب

 1. شناسایی حوزه های اولویت دار برای جذب سرمایه گذاری در ایران، وزارت تجارت چین
 2. اقتصاد منطقه ای، اداره کل امور اقتصادی و دارایی
 3. دوره آموزشی جدول داده - ستانده، معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی
 4. کارگاه بین‌المللی تخصصی مشارکت بخش عمومی بخش خصوصی، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران،
 5. دوره آموزشی تشویق و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران،
 6. طراحی برنامه تأمین مالی صنعت، معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی
 7. دوره تخصصی بازار سرمایه، استانداری استان مرکزی
 8. کارگاه آموزشی مدیریت ریسک ، استانداری یزد
 9. کارگاه استانداردهای بخش عمومی، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد
 10. دوره آموزشی ارتباطات، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد
 11. سمینار تخصصی ظرفیت های تولید ثروت و ایجاد اشتغال در بخش گردشگری
 12. اقتصاد مقاومتی، سازمان مدیریت و  برنامه ریزی استان یزد
 13. قراردادهای مشارکت بخش عمومی بخش خصوصی، سازمان مدیریت و  برنامه ریزی استان یزد
 14. قراردادهای بین المللی ، سازمان مدیریت و  برنامه ریزی استان یزد
 15. پول شویی، سازمان مدیریت و  برنامه ریزی استان یزد
 16. حقوق مالیاتی، سازمان مدیریت و  برنامه ریزی استان یزد
 17. مدیریت توسعه استان، سازمان مدیریت و  برنامه ریزی استان یزد

انتشارات

 1. دهقان منشادي، محمد، رویارویی مکاتب کلاسیک و کینزي در بحران مالی و اقتصادي جهان، کنفرانس ملی بحران اقتصاد جهانی در نظام مالی و صنعتی، بهمن ماه 1388
 2. دهقان منشادي، محمد، پوررحیم، پروین، صندوق هاي نفتی و کارکرد آنها به عنوان ابزار کنترل  ، رانت و فساد، مجله علمی تخصصی دانش ارزیابی، شماره 2، 1388.
 3. مهرآرا، محسن، دهقان منشادي، محمد، پوررحیم، پروین، بررسی نقش‌صندوق‌هاي نفتی در کنترل بی‌ثباتی اقتصاد کلان کشورهاي نفت خیز، مجله راهبرد.، شماره 57 ، زمستان 1389
 4. دهقان منشادی، محمد، بررسی استراژی صندوق توسعه ملی در تامین مالی فرصت های سرمایه گذاری کشور، چهارمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران، اسفند 1390.
 5. رحمانی، تیمور، پوررحیم، پروین، دهقان منشادي، محمد، بررسی رابطه‌ي بی‌ثباتی سیاست‌هاي اقتصاد کلان و توزیع درآمد، مجله سیاستگذاري اقتصادي، زمستان 1391.
 6. دهقان منشادی، محمد، تبیین جایگاه اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن در تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه : یک رویکرد کاربردی، اولین همایش ملی ارتباط صنعت و دانشگاه، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، 1391،
 7. دهقان منشادی، محمد، دهقان منشادی، کاظم، ارزیابی ریسک در چرخه عمر یک پروژه سرمایه‌گذاری مشارکتی بخش عمومی بخش خصوصی، اولین همایش سرمایه‌گذاری و تولید ملی، دانشگاه تربیت مدرس، 1392.
 8. دهقان منشادي، محمد، پوررحیم، پروین، بررسی رابطه‌ی بین بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصاد کلان و رشد اقتصادی در ایران ، مجله پژوهش ها و سیاست‌های اقتصادی، 1392.
 9. دهقان منشادی، محمد، تحلیل نظری نقش نظام بانکی در بهبود رقابت‌پذيري بنگاه‌های کوچک و متوسط، نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی، 1392.
 10. دهقان منشادی، محمد، مدل‌سازی تفاوت مدیریت بانک مرکزی و صندوق ثروت ملی بر درآمدهای نفتی، همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی، 1392.
 11. دهقان منشادی، محمد، بررسی پدیده بیماری هلندی در اقتصاد و راهکارهای کنترل آن، کتاب در مرحله تدوین نهایی، 1393
 12. نمازی، علی، دهقان منشادی، محمد و همکاران (1394)، استان یزد در یک نگاه، انتشارات محمد هادی، شابک 6-01-7415-600-978
 13. نمازی، علی. دهقان منشادی، محمد. خسروی، دلارام. حسینی‏پور، نعیمه. (1395). «درآمدی بر مبانی اقتصاد مقاومتی مزین به فرماشات مقام معظم رهبری»، انتشارات محمد هادی. شابک 4-05-7415-600-978.
 14. نمازی، علی. دهقان منشادی، محمد. پوررحیم، پروین. خسروی، دلارام. حسینی‏پور، نعیمه. (1395). «ارزیابی فضای کسب و کار در کشور و استان یزد: روش‏ها و نتایج»، انتشارات محمد هادی. شابک 8-07-7415-600-978.
 15. نمازی، علی. دهقان منشادی، محمد. خسروی، دلارام. حسینی‏پور، نعیمه. پوررحیم، پروین. کدخداپور، محسن. محمودی، مرتضی. یزدی، ابراهیم. (1395). «تحولات اقتصادی استان یزد در سال 1394»، انتشارات محمد هادی. شابک 8-10-7415-600-978.
 16. نمازی، علی. دهقان منشادی، محمد. خسروی، دلارام. حسینی‏پور، نعیمه. پوررحیم، پروین. (1396). «جایگاه استان یزد از منظر شاخص‏های اقتصادی در کشور»، انتشارات محمد هادی. شابک 5-11-7415-600-978.
 17. نمازی، علی. دهقان منشادی، محمد. (1394). « بررسی وضعیت فضای کسب و کار در استان یزد و راهبردهای بهبود آن »، ارایه شده در دومین همایش ملی بهبود محیط کسب و کار، تهران، سالن کنفرانس اسلامی، معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران.
 18. نمازی، علی. دهقان منشادی، محمد. پوررحیم، پروین. (1395). «بررسی فضای کسب و کار در استان یزد در طول برنامه پنجم توسعه و راهکارهای بهبود آن»، نخستین همایش ملی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان یزد و چشم انداز آن در افق 1404، دانشگاه یزد.
 19. اسلام لوییان، کریم، دهقان منشادی، محمد (1394)، " بررسی رابطه‌ی بین عملکرد زیست‌محیطی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی:آزمون فرضیه پناهگاه آلودگی"، فصلنامه سیاست‌گذاری اقتصادی، دوره 7، شماره 14، زمستان 1394.
 20. درآمدی بر تدوین نقشه راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش گردشگری سلامت استان یزد، همایش ملی یزد جهانی
 21. نمازی، علی، دهقان منشادی، محمد. پوررحیم، پروین. (1396). نقش برند سازی در جذب سرمایه گذاری و گردشگر در استان یزد، همایش ملی یزد جهانی
 22. نمازی، علی، دهقان منشادی، محمد (1396)، درآمدی بر دستاورد های اجرای نظام جدید حسابداری بخش عمومی در کشور ، همایش ملی حسابداری تعهدی.
 23. نمازی، علی، دهقان منشادی، محمد، کدخداپور، محسن (1396)، نقش مولد سازی دارایی های دولت در کاهش وابستگی به نفت و تحقق اهداف اقتصاد مقامتی، همایش ملی مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت.
 24. نمازی، علی. دهقان منشادی، محمد. خسروی، دلارام. حسینی‏پور، نعیمه. پوررحیم، پروین (1396)، تحولات اقتصادی استان یزد در سال 1395، انتشارات محمدهادی،  شابک 8-10-7415-600-978.
 25. نمازی، علی. دهقان منشادی، محمد. خسروی، دلارام. حسینی‏پور، نعیمه. پوررحیم، پروین (1396)، جایــگاه اســـتان یـزد از منظر شاخــص‏های اقتصادی در کشـــور، انتشارات محمدهــادی، شابک 5-11-7415-600-978.
 26. نمازی، علی، دهقان منشادی، محمد، پوررحیم، پروین. (1397)، نقش مدیریت ریسک و بیمه در  قراردادهای مشارکت بخش عمومی بخش خصوصی، همایش ملی مشارکت بخش عمومی بخش خصوصی.

گزارش های تخصصی کاری ادواری

 1. پایش، تدبیر و راهبرد در خصوص فضای کسب و کار در استان یزد
 2. پایش، تدبیر و راهبرد در خصوص وضعیت سرمایه‏گذاری خارجی در استان یزد
 3. پایش، تدبیر و راهبرد در خصوص جایگاه استان یزد از منظر شاخص‏های اقتصادی در کشور
 4. پایش، تدبیر و راهبرد در خصوص مباحث مرتبط با  اقتصاد مقاومتی
 5. پایش، تدبیر و راهبرد در خصوص روش‏های تامین مالی پروژه‏های سرمایه‏گذاری استان یزد
 6. پایش، تدبیر و راهبرد در خصوص روند سرمایه گذاری استان یزد
 7. پایش، تدبیر و راهبرد در خصوص وضعیت درآمدهای عمومی استان یزد
 8. پایش، تدبیر و راهبرد در خصوص وضعیت نهادهای مالی استان یزد
 9. پایش، تدبیر و راهبرد در خصوص تصویر درآمد- هزینه استان‏ یزد در قوانین بودجه سنواتی به صورت ماهانه و سنواتی.
 10. پایش، تدبیر و راهبرد در خصوص فرصت های سرمایه گذاری استان یزد
 
امتیاز دهی
 
 

^