اهداف و وظایف

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، دستگاه اجرایی متناظر با وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان بوده و هدف آن تحقق سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط از طریق اجرای برنامه‌ها، تکالیف و مأموریت‌های محوله از سوی وزارت اقتصاد در استان می‌باشد. از مهمترین وظایف تعریف شده برای این اداره کل می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

اجرای سیاست‌ها و خط‌ مشی‌های ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی؛

تنظیم خط مشی‏ها و اجرای سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور در سطح استان؛

مطالعه و بررسی آثار و نتایج اقتصادی سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت در استان؛

نظارت بر وصول درآمدهای عمومی استان و همچنین اجرای وظایفی که به موجب قانون به خزانه معین استان محول شده است؛

اعمال نظارت مالی بر مخارج واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی که اعتبار آنها از بودجه عمومی کشور تأمین می‌گردد؛

تهیه، تنظیم و ارائه گزارش‌های مالی از عملکرد درآمدهای استانی، اعتبارات جاری و تملک دارایی‏های سرمایه‌ای استان به مراجع ذیصلاح؛

انجام امور مربوط به مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان در راستای قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی؛

انجام امور دبیرخانه‌ای هیأت استانی تعیین کارشناس برای دستگاه‌های اجرایی، تنظیم صورتجلسات و پیگیری تصمیمات مربوطه؛

ایجاد هماهنگی و تعامل بین دستگاه‏های وابسته به وزارت اموراقتصادی و دارایی در استان و تشکیل جلسات مشترک با آن‏ها؛

همکاری و هماهنگی با سازمان‌ها و دستگاه‏های اجرایی استان در پیشبرد اهداف و برنامه‌های استانی؛

تهیه و پیشنهاد برنامه بودجه سالانه دستگاه متبوع به مراجع ذیربط جهت تصویب در چارچوب سیاست‌های عمومی دولت؛

دریافت پیشنهادات اصلاحی، ساختاری و سازمان دستگاه‏های تحت پوشش وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان و جمع‏بندی و ارسال به ستاد وزارت متبوع.

با توجه به وظایف تعیین‌شده برای اداره کل امور اقتصادی و دارایی، می‌‌توان چشم‌انداز این اداره کل را به شرح زیر بیان نمود:

اداره کل امور اقتصادی و دارایی مجموعه‏ای است موثر، منسجم، منضبط و هدفمندکه هدف اصلی آننقش‏آفرینی در مدیریت کارآمد اقتصادی استان و کشور با مشارکت فعال در تنظیم سیاست‏های اقتصادی و مالی استان و کشور، مدیریت نهادهای زیرساختی منتخب، مدیریت عملیات مالی استان و نظارت مالی موثر می‌باشد.

معرفی و بیان وظایف و چشم‌انداز معاونت‌ها

اداره کل اموراقتصادی و دارایی از سه معاونت اقتصادی، معاونت پشتیبانی و معاونت نظارت مالی و ریاست خزانه معین تشکیل شده است. در ادامه معرفی و بیان وظایف و چشم‌انداز این سه معاونت ارائه می‌گردد.

الف) معاونت اقتصادی

معاونت اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به طور کلی از سه گروه مطالعه و تحلیل سیاست‌های پولی و مالی، گروه مطالعه و تحلیل وضعیت بخش‏های اقتصادی و گروه سرمایه‌گذاری (که با توجه به قوانین موجود تحت عنوان مرکز خدمات سرمایه‌گذاری معرفی می‌گردد) تشکیل شده است. دو گروه نخست متناظر با معاونت امور اقتصادی وزارت‌خانه و گروه سرمایه‌گذاری متناظر با فعالیت‏هایمعاونت سرمایه‌گذاری و کمک‌‌های اقتصادی و فنی ایران در سطح استان بوده و اهداف، وظایف و اقدامات مد نظر این دو معاونت را در استان پیگیری می‌نماید.

از مهمترین وظایف تعریف شده برای گروه‌های مطالعه و تحلیل سیاست‌های پولی و مالی و مطالعه و تحلیل وضعیت بخش‏های اقتصادی می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

تنظیم خط‏مشی سیاست‌های اقتصادی استان در چارچوب سیاست‌های مالی و اقتصادی کشور؛

بررسی آثار و نتایج اقتصادی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی در استان؛

بررسی و مطالعه ویژگی‏های اقتصادی و فعالیت‏های تولیدی بخش‏های مختلفاستان؛

 بررسی امکانات توسعه بخش‌های تولیدی استان؛

بررسی و تجزیه و تحلیل منابع و مصارف بودجه استان؛

تهیه گزارشات و ارائه نقطه نظرات کارشناسی حول موضوعات مطرح شده در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان؛

بررسی پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی استان از منظر اقتصادی؛

بررسی عملکرد اقتصادی استان؛

بررسی شاخص‌های هزینه زندگی، تورم و دستمزد در سطح استان؛

بررسی و مطالعه عملکرد واسطه‌های مالی در استان؛

بررسی و تجزیه و تحلیل شاخص‌های اقتصادی استان و ارائه راهکارهای مناسب جهت ارتقاء شاخص‌های مذکور؛

بررسی و مطالعه محدودیت‌ها و مشکلات زیربنایی استان و ارائه راهکارهای اجرایی رفع موانع و مشکلات.

از مهمترین وظایف مشخص شده برای گروه سرمایه‌گذاری (مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان) می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

اطلاع‏رسانی و ارائه مشورت‏های لازم به سرمایه‏گذاران در زمینه‏های مربوط به پذیرش و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی؛

هماهنگی و پشتیبانی لازم برای اخذ مجوزهای مورد نیاز سرمایه‏گذاران خارجی از دستگاه‌های ذی‌ربط‏؛

هماهنگی با سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‏های اقتصادی و فنی ایران برای صدور مجوز سرمایه‏گذاری خارجی؛

رفع مشکلات سرمایه‏گذاران خارجی پس از اخذ مجوز از طریق ایجاد هماهنگی با دستگاه‏های ذی‌ربط؛

نظارت و راهبری طرح‏های سرمایه‏گذاری خارجی ارجاع شده از طرف سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‏های اقتصادی و فنی ایران؛

شناسایی و گردآوری فرصت‏های سرمایه‏گذاری استان و مزیت‏های بالقوه آن؛

چاپ و انتشار کتاب راهنمای سرمایه‏گذاری استان و تبیین گردش کار مراحل سرمایه‌گذاری با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهای غیرضروری؛

برگزاری کارگاه‏های آموزشی سرمایه‏گذاری برای فعالان اقتصادی و مسئولان و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی به منظور آشنایی با موضوع سرمایه‌گذاری و روش‌های تأمین منابع مالی داخلی و خارجی؛

معرفی استان و توانمندی‏های اقتصادی آن با بکارگیری ابزارهای تبلیغاتی و اطلاع‏رسانی و نمایشگاه توانمندی اقتصادی و تولیدی استان.

با توجه به وظایف تعیین‌شده برای معاونت اقتصادی، می‌‌توان چشم‌انداز و اهداف معاونت اقتصادی را به شرح زیر بیان نمود:

تقویت ارتباط سازمانی با واحدهای مرتبط وزارت‌خانه؛

ارائه آمار به روز از موضوعات مرتبط با حوزه معاونت اقتصادی؛

هدایت، حمایت، تسهیل و تسریع سرمایه‏گذاری در استان؛

مشارکت اثربخش در تصمیم‏گیری‌ها و سیاست‏گذاری‏‏‏‏های اقتصادی استان و کشور؛

پایش مستمر آثار و نتایج اقتصادی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی در سطح استان؛

برنامه‏ریزی برای ایجاد کانون واحدی (پنجره واحد سرمایه‌گذاری و کارآفرینی) برای مراجعه متقاضیان سرمایه‌گذاری خارجی.

ب) معاونت پشتیبانی

معاونت پشتیبانی اداره کل امور اقتصادی و دارایی به طور کلی مسئول اجرای صحیح قوانین و مقررات و مصوبات اداری، تشکیل و اداره کمیته‌ها و شوراهای ذی‏ربط، تهیه و تنظیم برنامه‌های مربوط به امور پرسنلی و تشکیلاتی، راه‌اندازی چرخه‌های یادگیری با اولویت‌ آموزش‌های پودمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات و هماهنگی در راه‌اندازی نظام پیشنهادات اداره کل می‌باشد. این معاونت ازگروه فناوری اطلاعات، ذیحسابی و اداره امور مالی و اداره امور اداری و تدارکات تشکیل شده است. همچنین کارشناسان حقوقی، بودجه و آمار و اطلاعات نیز زیرمجموعه این معاونت قرار می‌گیرند. از مهمترین وظایف مجموعه این معاونت می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

برنامه‌ریزی و اقدام لازم برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان؛

بررسی و ارزیابی عملکرد کارکنان و نظارت بر نحوه انجام کلیه امور پرسنل از نظر رعایت کامل قوانین و مقررات و ضوابط مربوط؛

بررسی و تأمین نیازهای آموزشی کارکنان واحدها و انجام مراحل آموزش قبل و ضمن خدمت کارکنان و پیشنهاد لازم در این مورد به مرکز نوسازی و تحول اداری؛

بررسی و تأمین نیازهای رفاهی کارکنان و نظارت و سرپرستی و پرداخت وام کارکنان اعم از وام صندوق رفاه، مسکن وسایر تسهیلات اعطایی از بانک‏ها؛

بررسی، پیگیری و نظارت مسائل حقوقی و قضایی؛

نظارت و هماهنگی اقدامات لازم به منظور تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی جاری و عمرانی دستگاه با واحدهای ذی‏ربط و پیگیری‏های لازم؛

مدیریت انبارو صدور دستورات لازم نسبت به تدارک و خرید لوازم و مواد مصرفی مورد نیاز با توجه به اعتبارات تخصیصی؛

انجام امور مربوط به احکام کارمندان، پرداخت حقوق، بیمه و سایر مزایا؛

انجام امور دبیرخانه؛

تهیه نیازهای سخت افزاری و نرم‏افزاری واحدهای اداری و کارکنان و پشتیبانی فنی از آن‏ها؛

نظارت بر عملکرد سرور اداره؛

نظارت بر عملکرد شبکه‌های ارتباطی اداره نظیر شبکه داخلی، شبکه اینترنت، شبکه MPLS و شبکه دولت؛

تعیین روش‌های حفاظت و کنترل سیستم‏ها (کامپیوترها و سخت‌افزارهای شبکه).

با توجه به وظایف تعیین‌شده برای معاونت پشتیبانی، می‌‌توان چشم‌انداز و اهداف معاونت را به شرح زیر بیان نمود:

تأمین، حفظ و ارتقاء منابع انسانی متخصص و کارآمد براساس شایسته سالاری و عدالت محوری؛

ایجاد و توسعه دارایی‏های معنوی از طریق خلق، ذخیره، انتشار و بکارگیری دانش کارمندان مجرب؛

ارتقاء سطح کیفی زندگی کاری کارکنان با برنامه‌ریزی، پشتیبانی و نظارت بر ارائه بهنگام خدمات اداری، مالی و رفاهی مبتنی بر رعایت کرامت انسانی؛

یکپارچه سازی و مکانیزه نمودن سیستم‏های اداری و مالی به منظور کاهش زمان ارائه خدمات؛

نظارت کامل بر حسن اجرای مصوبات و بخشنامه‌های اداری، مالی، رفاهی و بودجه‌ای؛

توانمندسازی کارکنان از طریق برنامه‏ریزی و نظارت بر حسن اجرای دوره‏های آموزشی در چارچوب نظام آموزشی هدفمند؛

ایجاد ارتباط مستمر و فعال با واحدهای درون سازی و برون سازمانی؛

ارائه گزارشات تحلیلی مربوط به بودجه سازمان به منظور اخذ تصمیمات لازم در جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز و نظارت بر حسن اجرای آن؛

هم افزایی و سرعت بخشی به خدمات رسانی با ایجاد هماهنگی بین واحدهای سازمانی؛

تأمین بهنگام نیازمندی‌های کالا و تجهیزات مورد نیاز و نگهداری اموال با حداکثر کیفیت و حداقل هزینه؛

بهبود مستمر سیستم‌ها، فرآیندها و ارتقاء بهره‌وری شرکت با محوریت فناوری‏های روز دنیا.

ج) معاونت نظارت مالی و ریاست خزانه معین استان

معاونت نظارت مالی و ریاست خزانه معین استان کلیه امور مربوط به عملیات دریافت و پرداخت و نظارت امور پولی و مالی استان را انجام می‏دهد. این معاونت از دو گروه نظارت مالی و هماهنگی و تلفیق حساب‌ها و دو اداره خزانه معین و اموال و اوراق بهادار تشکیل شده است. معاونت نظارت مالی و ریاست خزانه معین استان متناظر با معاونت نظارت مالی و خزانه‏داری کل کشور در وزارت‌خانه بوده و اهداف، وظایف و اقدامات مد نظر این دو معاونت را در استان پیگیری می‌نماید.

از مهمترین وظایف تعریف شده برای گروه نظارت مالی می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

برنامه‏ریزی،هماهنگی وکنترل نحوه نظارت برعملکرد ذیحسابان ومعاونین ذیحسابی دستگاه‏های اجرایی محلی باهمکاری گروه نظارت مالی وبانظارت وهماهنگی معاون هزینه ورئیس خزانه معین؛

دریافت،بررسی وپیگیری گزارشات وموارداعلام شده درخصوص اختلاس،سوء استفاده از وجوه واموال عمومی و همکاری با مراجع ذیصلاحاستانی، همچنین پیگیری نتایج اقدامات دستگاه‏های اجرایی محلی درمورد قراردادنامه‏های صادره از دیوان محاسبات کشور براساس رونوشت‏های واصله؛

بررسی نارسایی‏ها و ناهماهنگی‏های مشهوددرامورذیحسابی‏هاوپیگیری مسائل ومشکلات ذیحسابان ومعاونین ذیحساب واهتمام لازم جهت ایجاد رویه مالی یکسان دردستگاه های اجرایی؛

نظارت برحسن انجام امور مربوط به تحویل وتحول ابواب‏جمعی ذیحسابان براساس ماده 97قانون محاسبات عمومی باتوجه به احکام انتصاب صادره؛

بررسی واظهارنظرنهایی باتوجه به دستورالعمل وقوانین مقررات موضوعه نسبت به گزارشات حسابرسی وگزارشات رسیدگی به صورت مجلس تحویل وتحول ابواب‏جمعی ذیحسابان که توسط حسابرسان تهیه گردیده واعلام تایید عملکرد مطابق چک لیست رسیدگی یا اعلام موارد واخواهی وپیگیری‏های لازم تاحصول نتیجه؛

نظارت مستمر وپیگیری نسبت به پرونده‏های کسری ابواب‏جمعی دررابطه باموجودی نقدی واوراق بهادار تاحصول نتیجه؛

تهیه وتدوین برنامه حسابرسی وچک لیست‏های رسیدگی وآموزش حسابرسان وحسابرسان مسئول گروه نظارت مالی واظهارنظر وارزشیابی کارآنان؛

برنامه‏ریزی وحسابرسی حساب‏های موسسات ونهادهای عمومی غیردولتی که به نحوی ازبودجه کل کشور استفاده می‏نمایند؛

ایجادبانک اطلاعاتی قوانین ومقررات، بخشنامه‏ها و دستورالعمل‏های مورد نیاز واطلاع رسانی به ذیحسابان ومسئولین امور مالی دستگاه‏های اجرایی استان و اقدام لازم در خصوص دسترسی آسان به اطلاعات مذکور؛

پاسخگویی به استعلامات ومسائل مالی ذیحسابانو مسئولین امور مالی باهماهنگی معاون هزینه ورئیس خزانه معین استان؛

رسیدگی وارسال به موقع گزارشات ذیحسابان درخصوص ماده 91قانون محاسبات عمومی؛

برگزاری جلسات عمومی و تخصصی ذیحسابان جهت ایجاد وحدت رویه و اعلام پاسخ فنی به مسائل مالی ذیحسابان.

از مهمترین وظایف تعریف شده برای گروه هماهنگی و تلفیق حساب‌ها می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

دریافت حساب‏های ماهانه ونهایی وسالانه دستگاه‏های اجرایی محلی و دستگاه‏هایی که از اعتبارات استانی استفاده می‏کنند برابر آیین‏نامه‏های ابلاغی واعلام وصول آنها؛

پیگیری لازم به منظور دریافت بموقع حساب‏ها؛

ارجاع حسابهای وصولی وصورتحساب‏های واصله به حسابرسان؛

نظارت برحسن انجام امور مربوط به رسیدگی حساب‏ها؛

مراقبت ونظارت درامرتهیه وتنظیم بموقع صورتحساب عملکرد سالانه بودجه استانی؛

انجام راهنمایی‏های لازم به ذیحسابی‏های دستگاه‏های اجرایی محلی وذیحسابی دستگاه‏های مستقردرسطح استان درامرتهیه وتنظیم حساب‏ها؛

ارسال نسخه چهارم حساب‏های نهایی وسالانه به اداره کل تمرکز وتلفیق حسابها وروش‏های حسابداری پس از رفع موارد واخواهی؛

اعلام آیین‏نامه‏ها،فرم‏ها ودستورالعمل‏های جدیدحسابداری دولتی به ذیحسابی‏های مستقردراستان؛

ایجادهماهنگی با حسابرسان مسئول درمورد نحوه رسیدگی ودستورالعمل‏های جدیدابلاغی.

از مهمترین وظایف تعریف شده برای اداره خزانه معین استان می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

افتتاح حساب‌های دولتی، تغییر امضا و انسداد حساب‏های بانکی درآمد، هزینه و سپرده ذیحسابی‏ها؛

جمع‏آوری و ساماندهی درآمد‏های عمومی و اختصاصی؛

نگهداری سپرده‏های مردمی و عملیات استرداد آن؛

ابلاغ تخصیص و تنظیم حساب‏ها؛

پیگیری وصول درآمدهای استان و ارسال به حساب‏های خزانه‏داریکل در موعد معین؛

تهیه و ارسال گواهی درآمدهای عمومی وصولی به دستگاههای اجرایی؛

صدور مجوز استردادها از محل درآمدها؛

صدور مجوز جابجایی در حساب‏های درآمد (موضوع اشتباه واریزی)؛

صدور مجوز استرداد اضافه دریافتی‏ها؛

تهیه و ارسال درخواست استرداد وجه از خزانه کشور با توجه به بستانکاری‌های اعلام شده از سوی خزانه.

از مهمترین وظایف تعریف شده برای اداره اموال و اوراق بهادار می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

دریافت صورتحساب‏های اموال رسیده و فرستاده از دستگاه‏های اجرایی مشمول آئین نامه اموال دولتی؛

دریافت فهرست اموال منقول غیرمصرفی دستگاه‏های اجرایی استان در راستای اجرای مواد 107 و 108 قانون محاسبات عمومی کشور؛

دریافت فهرست اموال امانی موضوع ماده 110 قانون محاسبات عمومی کشور از دستگاه‏های متقاضی؛

درخواست مجوز فروش اموال اسقاط و مازاد بر نیاز دستگاههای اجرائی استان( موضوع ماده 112 قانون م . ع. ک)؛

دریافت فهرست موجودی پایان سال( انبارگردانی) دستگاههای اجرائی استان؛

دریافت صورتجلسه تحویل و تحول بین امنای اموال و ارشاد و راهنمایی امنای اموال واحدهای مستقر در سطح استان و کمک به حل مشکلات آنان در حین انجام ماموریت‏های بازرسی در مرکز استان و شهرستان‏ها و بخش‏های تابعه و پیشنهاد تعقیب اداری و قضایی آنان در مواردی که مرتکب تخلفاتی نسبت به اموال دولتی شده باشند از طریق اداره متبوع؛

رسیدگی به درخواست حذف اموال از دفاتر اموال سازمان‏ها و ادارات دولتی در سطح استان؛

نظارت دقیق بر اجرای مواد 38 و 39 آئین‏نامه اموال دولتی، در خصوص فقدان اموال دولتی به هر علت؛

دریافت فهرست و مشخصات اموال غیرمنقول دولت از سازمان‏ها و ادارات دولتی در سطح استان؛

دریافت انواع اوراق بهاداراز اداره کل اموال وپرداخت آن‏ها (اوراق ثبتی،تمبر متفرقه، تمبر دادگستری،قبوض سپرده مدل 87 وقبوض 518 ) به ذیحسابی‏های دستگاه‏های اجرائی استان برابر مقررات مربوط؛

نظارت بر اجرای صحیح قانون نحوه استفاده از اتومبیل‏های دولتی و فروش اتومبیل‏های زائد مصوب 1358 شورای انقلاب اسلامی براساس آئین نامه‏ها، دستورالعمل‏ها و بخشنامه‏های مربوط، در دستگاه‏های اجرایی استان؛

اعزام بازرس به ادارات و سازمان‏های دولتی در اجرای ماده106 قانون محاسبات عمومی کشور به منظور بررسی حساب موجودی اموال، نحوه حفظ و حراست اموال دولت و اجرای صحیح مقررات و قوانین مربوط به اموال دولتی.

با توجه به وظایف تعیین‌شده برای معاونت نظارت مالی، می‌‌توان چشم‌انداز و اهداف معاونت را به شرح زیر بیان نمود:

افزایش سهم مالیات و سود سهام شرکت‏های دولتی با بهبود کنترل و اعمال مدیریت حساب‏های دولتی؛

افزایش اطمینان از واریز تمام درآمدها به خزانه؛

افزایش الکترونیکی‏کردن اوراق بهادار دولتی؛

افزایش ضریب استفاده از سامانه ستاد در معاملات دولت (با نقش‏آفرینی ذیحسابان)؛

افزایش اشراف به اطلاعات اراضی و املاک دولتی؛

ساماندهی نحوه استفاده از خودروهای دولتی؛

افزایش ضریب اطمینان از طریق گردش ذیحسابان؛

توسعه دامنه ارزیابی ذیحسابی دستگاه‌های اجرایی؛

طراحی و اجرای سیستم نظارت و انطباق طرح‌ها، لوایح و دستور‏العمل‌های مرتبط با قوانین و مقررات مالی و محاسباتی کشور؛

استقرار سامانه جامع اموال دستگاه‏های اجرائی (اراضی و املاک)؛

پیشبرد پروژه خزانه‏داری الکترونیک یکپارچه در سطح استان؛

ایجاد حافظه مکتوب سازمانی (ثبت تجربیات امور مربوط به خزانه‌داری.

بيشتر
^