بیانیه توافق سطح خدمات

مراجعین محترم؛

بدین وسیله توافق نامه سطح خدمات پورتال اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد به آگاهی مراجعین محترم می رسد:

پورتال این اداره کل مجهز به میز خدمت الکترونیکی شامل ارتباط با مدیر کل، فرم نظرسنجی، فرم رسیدگی به شکایات و فرم ارائه پیشنهادات است. به علاوه لینک سامانه های مورد استفاده این اداره کل در بخش میز خدمت الکترونیکی قرار دارد. همچنین برای قانون ۲۵۱ مکرر در منوی بالای پورتال راهنمایی لازم صورت گرفته است.

این تارنما در صورت برقرار بودن زیرساخت های لازم مخابراتی به صورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی می باشد.

نام زیرپورتال : یزد
^